a

Pomáháme tvořit chytrá města

a

Smart Plan

je nezávislá společnost zaměřená na implementaci konceptu Smart City v souladu s principy udržitelného rozvoje společnosti.

Smart City

je nový komplexní přístup k řešení aktuálních výzev a ohrožení v prostoru hustě obydlených aglomerací.

Pomáháme tvořit chytrá města.

Co děláme

Nabízíme municipalitám, institucím a dalším subjektům kompletní ucelenou službu, tzv. IMPF (Idea, Management, People, Financing). Aplikujeme nové poznatky a klíčové aktuální trendy.

Jsme schopni pomoci vám uchopit Vaše nápady a plány do budoucna.
(Idea)

Máme zkušenosti s řízením těchto projektů a umíme v tomto ohledu městům pomoci nebo je edukovat.
(Management)

Umíme zajistit expertní dovednosti ve všech stěžejních oblastech.
(People)

Dovedeme identifikovat a získat finanční zdroje pro projekty bez ohledu na jejich velikost.
(Financing)

Služby

MANAGEMENT

 • Projektové řízení
 • Lidské zdroje
 • Analýza rizik

DOPRAVNÍ PRŮZKUMY, INSPEKCE A ANALÝZY

 • Dopravní průzkumy (intenzity provozu, měření rychlosti, skladba dopravního proudu)
 • Bezpečnostní inspekce
 • Analýza dopravních konfliktů
 • Rozbor statistik dopravních nehod

Financování

 • Dotační management
 • Bankovní nástroje
 • Nebankovní nástroje
 • Další způsoby financování

 

Strategické a koncepční dokumenty

 • Plán rozvoje
 • Koncepce dopravy
 • Plán udržitelné městské mobility
 • Smart City koncepce
 • Další strategické dokumenty

Základní pilíře života ve městech

Veškerá data a informace by měla být maximálně zabezpečena s ohledem na současná i budoucí ohrožení.

Výzvy a ohrožení

Rychle rostoucí počet obyvatel a počet vozidel bez adekvátně rychlého budování infrastruktury.

Nepřiměřené zvyšování zátěže životního prostředí uvnitř měst.

Neefektivní nakládání
s energií.

Neodpovědné nakládání
s informacemi a chybějící cyber security.

Insight

90 % všech dat a informací

ve světě vzniklo za

poslední 2 roky.

 

V příštích 40 letech

se na světě postaví tolik nových budov jako

za posledních 4 000 let.

 

80 % populace bude brzy soustředěno v 600 globálních metropolích,

kde vytvoří 90 % celosvětového HDP. Do roku 2050 bude žít ve městech 2/3 světové populace.

Pro rok 2025 se odhaduje, že

průměrný člověk na západě bude v interakci se zařízením připojeným k internetu 4 800 krát denně

(v porovnání s 600 interakcemi, které se odhadují pro rok 2020).

Lidstvo se za příštích 20 let změní více než za posledních 300.

Je zde 8 hlavních průlomových záležitostí:

Big Data, Cloud, IoT, AI, Quantum-Computing, Blockchain, 3D-Printing, VR/AR/MR

Data

jsou novou ropou.

AI

je novou elektřinou.

IoT

je nový nervový systém.

Musíme se začít zaměřovat na datovou bezpečnost, dříve než bude pozdě.

SmartPlan s.r.o.

Kancelář: CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

IČO: 02474743

Telefon: (+420) 776 003 633

E-mail: info@smart-plan.cz

Naše dovednosti

Telefon: (+420) 776 003 633

E-mail: info@smart-plan.cz